Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
24.79 MB
2014-04-28 14:35:29
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
2380
2494
Rövid leírás | Teljes leírás (301.13 KB)

Muraköz 1894 1-4. szám január

Muraköz II. (Medjimurje)

Magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap
Čakovec. [Csáktornya.]
1884. jún. 10.-1944. [jún. 30.]
Szün. 1918. [jún. 30.]-1941. szept. 11.
Megj. hetenként egyszer.
Szerk. Margitai József
Kiadó: Fischer Fülöp, Strausz Sándor
Nyomda: Fischer Fülöp, 1894. aug. 19: Fischer Fülöp, Strausz Sándor


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Csáktornya, 1894 janurtr 7~én
SsmIimsMtaI kUkrol l^.tlbűjta. 4«on»p 11 ki 18 ór* kftsttt — A lap »Mlleml rits4r« vonatkoaé wlnd.n kOsUminy Hargitai )6ia*f MMikMstO atvir*
kUdwttl
HlrdaWMk mig »lfo^tatmaki BuđaiMaUn: GoMbsrj« A. T. U KckaUia B. klrd. Írod. nittbwi 8«kaUk H, Dukaa M, Oppalik A-, Damba ö. L. ta Urainál ia Hanrft. BrAaban: Stara M. , ..
SJtfYÍR ft HORVÁT KYELYRN IMltó TÁRSADALMI, ISMKRETTERJESríő * SZÉPIRODALMI HETILAP,
WeK)clenlk lietciiklnt egyugert vasárnap.
A »Muraközi tjgzU önsegély*« szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi AO^X takarókpénztár« sat. hivatalos közlönye.
Vfeektl Ffllftp könr^J| Ida k»ldwd«k am
nyilttarak 4a hlrdttfaufc
KyHttir ptliltora 10 kr*
latnwrw
m.<er
A tej megvizsgála^Ql
Mennyire^ fontos lápanyagaink tiszta, hamisitlan vollái ismernünk, azt mint régi igazságot csakugyan emiékezetökbe akarom hozni a kedves olvaaóknakVs ujbó! hangsúlyozom t nézzük, vizagáljuk meg inkább háromszor az ételt, mielőtt megesszük, mert csak egészséges étel válhatik hasznára testünknek s ne felejtsük el egy nagy ember mondását, melylyel minket mint egyedüli ismertető jellel az állatoktól megkülönböztetni akart: >Az ember méreg keverőt«
fcuphraaia.
^ésre következtethetünk\' mit egész biztonsággal is a következőképen lehet kimutatni.
Néhány csepp \\ tejbe" pár pprszem diphenylamint teszünk, ha kék ^színeződés mutatkozik, salétrom van a tejben, mi csakis kutvizzel kerülhetett a tejbe, u mennyiben a salétrom a hamisítatlan tehéntejből ki van zárva, minden kutvizben főleg pedig az oly udvar kutvizében, melybep tehenet tartanak salétrom foglaltatik, melyre a diphenylamin rendkívül érzékeny reagens, Persze, ha )ep6ro!t vizzel történt a hamisítás, pem vagyunk képe sek a viz fölöslegét kémiailag kimutatni, de vigae\'lalhat ama körülmény, hogy a mi közön ségeb tejhigitóink legtöbbje nem ösmeri a destiláll vizet.
Ha furlangos tejhamisitóva! van dolgunk, az, vizzel föleresztvén a léj«t, bizonyosan ösmeri a tej fijsu\'yát is. s igyekezni fog a hígabbá lelt folyadékot egyéb anyag belekeverése által a kellő sűrűségre hozni, amikor a tejmérő — hazudik. Többnyire keményítőt kevernek a tejbe, mit jóddal lehet legköny-nyebben és legbiztosabban kimutatni. Jód-tinklurából egy cseppet öntve a tejbe, az megkékül, ha keményilő van belekeverve.
Legnehezebb a tej, vaj és sajt tartalmát, illetőleg ezek faggyuvnl slb effélével hamisítását kimutatni, de szerencsénk, hogy ezek hamisítására egyrészt romlott erkölcsű, másrészt redkivül furfangos ember szükséges, a milyen csak nagy városokban akad, hol megint az ellenőrzés is annál éberebb, annál gondosabb módon vitetik keresztül.
Legfontosabb s legjobb tápanyagaink egyike ugy a táparány, valamint a tápérték tekintetében a tej. Ezt nem akarom hosz-szabban bizonyítani; hiszen, hogy a tej •vagy magában, vagy mint a legtöbb ételünk lényeges alkotó része különösen a gyermekek életében mily jelentékeny szerepel játszik, az közludomásu dolog.
Jelen soraimban éppen csak rá akarok mut tni arra, hogy tápanyagunk e legfontosabbikét, hogyan lehet megvizsgálni, váljon tisztáé nem hamisított-e. mert bizony mi tűrés tagadás, benne van az emberben a nyereség vágy, k<vésből sok hasznot szeret huzqi, eladni valóját szaporítani szereti s legalább is vizet önt...