Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
31.01 MB
2014-04-28 14:53:38
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
588
1926
Rövid leírás | Teljes leírás (269.5 KB)

Muraköz 1894 5-8. szám február

Muraköz II. (Medjimurje)

Magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap
Čakovec. [Csáktornya.]
1884. jún. 10.-1944. [jún. 30.]
Szün. 1918. [jún. 30.]-1941. szept. 11.
Megj. hetenként egyszer.
Szerk. Margitai József
Kiadó: Fischer Fülöp, Strausz Sándor
Nyomda: Fischer Fülöp, 1894. aug. 19: Fischer Fülöp, Strausz Sándor


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


XI. évfolyam,
Csáktornya, 1894v február 4-én
? „ 5. szaoi. vt|\'.
8s«rkwmtSvel irtokéinI l«k«t ml>-dtnntp 11 «• 15» Ara kö*ött — A lap *t4lleml réuire yonatkoaé »indtn köiltminjr Hargitai Jilllf »Mtkcatfl tniit klldsndl.
Kiadóhivatal t
kOnyvkcreskodi««. Id. előfl.etfrl dijak
ayllttarek U kinkUuk.
Hirdetések jotáejosao számitíatoak.
■lftflsetéat áraki -
Egész ém . , , 4 frt
• • • I frt . 1 frt
Fél évre Negyed érre .
Egyee Mám 10 kr.
. vi \\ - • HMM és BORVXT KYELYÖt ií&MÖ TÍRSADALil, fSMBRCTTKRJKSZTC k SZÉPIRODALMI HJIUF.\'
Megjelenik lieten kiút «uj«zer; vniiáriiHp. .
A »Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, d »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi
takarékpénztár«1 sat. hivatalos közlönye.
HlrdtUMk -4f «lA>radtabuk t BndapaaUa: OoldWKkr 4. V. W Kck.Uin B. klrd. Irod. Bfaabm. öchal.k h., dob mi m., Opp«!ik a^ Daabs Q. L. k tiraUil 4* H»r»dL BrDnben: 8Um M. ..
Syiltlér pttllnora 10 kr* rt» . —— t mrttrmrrw —
Pénzügyi kibontakozásunk.
Általánosan ismert dologgal kezdjük. Azzal, hogy béke időben szinte példátlan az a nyomás, mely pénzpiacunkat hónapok óta sújtja.
A mi kicsiny nálunk a takarékpénz-lór, hogy ne mondjuk cirkumpeklusos magatartásából levonható tanulság: az álla lános mindenütt az európai kontinensen olyarx bankoknál is, melyek milliókat forgatnak\'
\'Csak most pirkadt fel egy biztató jövö hajnala", pénzintézeteink nem lesznek kész tetve a megháromszorosilott tartaléktöke veszlegeltelésére. Szűnöfélben a nyomás, mely pénzintézeteinkre, kereskedőinkre ós ezek adósaira nehezedett Lidércz nyomás alól szabadutunk föl.
Most már bevallhatjuk, löbszörösen álltu ik • az elmúlt hónapokon pénzügyi katasztrófa alatt.
„Nem tanuságnélküli ezekre a kűzdel mes hónapokra v sszapiilantást Vetni, mert ennek a pénzügyi válságunknak nagy és fontos tanulságai vannak reánk nézve. És pedig, a mit kiváló örömmel lehet consta-lálnunk, ránk nézve nem lesújtó,, -hanem vigasztald, reményt keltő, önbizalmunkat megacélozó tanulságai-
Mert ugy állták ki pénzügyi, kereskedelmi, agrárviszonyaink e kemény lüzpróbát,
AJirakli" Urnája
int a kovácsolt vas: megaczélosodtak a *ngok alatt.
A pénzügyi válság indifc) oka az oczeá-non tul keresendő.
A bimetalismus rendszerit Amerikában nagyon devalválódott az ezüst értéke. Amerika csak aranyat importált, a mire Anglia a kamatláb felemelésével segített. A mit pedig a hatalmas aqgolbank csinál, azt a pénzügyi nap többi; bolygói egész Európán keresztül kénytelenek utána esi* csinálni.
így drágult meg a pénz, a hitel szabadszáj u gyeplőjét fékre fogták, szűk mes gyén haladtak a pénzüg^telyzet ezernyi veszélyei közölt.
Hozzád nekünk még valularendezébűnk is volt.
Érték papírjainkat vissza bocsálotlák, közlük legszeretetre méltóbb bizalmatlansággal szövetségesünk: Németország. — A belföldi pénzpiacz szivta a papírokat,^a pénz pedig ki ment érette.
Bkunkat súlyosbította a g^bnaárak le-sülyedése, a gazdák jó reményektől biztatva várlak. Gabnakivitel nem lévén, idegen pénz nem jöhetett az országba élénkíteni a forgalmat. A központi pénzintézetek megszorították vidéki társaikat. Támogatásról
szó sem volt.
»
Kis tökével rendelkező vidéki takarékpénztárain...