Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
36.66 MB
2014-07-18 12:52:50
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
472
1618
Rövid leírás | Teljes leírás (326.21 KB)

Muraköz 1894 26-30. szám július

Muraköz II. (Medjimurje)

Magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap
Čakovec. [Csáktornya.]
1884. jún. 10.-1944. [jún. 30.]
Szün. 1918. [jún. 30.]-1941. szept. 11.
Megj. hetenként egyszer.
Szerk. Margitai József
Kiadó: Fischer Fülöp, Strausz Sándor
Nyomda: Fischer Fülöp, 1894. aug. 19: Fischer Fülöp, Strausz Sándor


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XI. évfolyam.
Csáktornya, 1&94 julias 4-én
£6. sz&m
8Mrk«uUSr«l irUktznl l«b«t mi»* d.nn»p 11 U U ór» között — A lap »Mlleml ri«*éra Ton»lko»4 ■ind«B kö»U»4ny Hargitai JilMf tMtkwiUI ••▼tr* ktld«ad».

K\'
">!1 \\
<> 7
Kiadóhivatal t
11A I
riacWI Fülöp könyTkerwkodUt.
ld. küldendők u elöflieU»! dijak ■ylltUrek ia hlrd«U»*i.
i\' i
HirJfUíílí \'jü^josií íiáaitlatiuk. •• ---
MAGYAR ét BORYAT RTKLTEN Mimi TÁRSADALMA ISMKRKTTKRJKSZTÖ k SZfríRODALII HETILAP.
91<>lt;)<>l«iilk hetenklni ^MK«rt v«itárnap.
A «Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyai takarékpénztár«, a .Muraközi
takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.
évre . . I é M r* ém .... I M a Negyed érre . • . 1 Ért Kffyaí ssáa 10 kr.
I \' \\ <
HlWUitfk at| |1>KI>I>«IÍI B*4*pwt*ei 0»MUr|W i. T. Ii • < M1M1 B. kJW. irU. MwWl Sektlak H., DnkM 1L, OpyaUk A., Damb* Ö L. 4« tántail U H*ra4L Kitsbn* ÖWra M« .
Hyüttér p4tit»rm lé kr»
. I I w

*
Az ¿rikőlcsrontó sajtó.
t§?ftbo,lgüflűegye törvényhatóságának a fti mefftér\\J(^tfy.ŐnBégéhez is pártolás vé-tiCjfo^egHMjflt felirata teszi aktualissá, m^cé^óvV tegyük azt az igazán szomorú themít, hogy a nyilvánosság ama ténye zőj*nek, mejynek első sorban az erkölcsöt kellene szolgálnia és pedig a sajtónak, ez mennyiszer szemet huny eminens feladata előtt, sót a demoralizáló hatást tekintve, alig számba menő anyagi előnyökért, igen jeles tényezőjévé fajul le az erkölcstelenségnek- Jól meggondoltuk, a miket beszélünk és semtai sem áll tőlünk távolabb, mint a prüdőria. Tényleg igaza van Szabolcs megyének abban, hogy a sajtónak, a legmezteienebb erkölcstelenséget kultiváló hirdetései ellen lenni kell.
Akárhány jól nevelt urat ismerünk vároEunkban, a ki valósággal zár alatt tartja a tisztelt fő és Bzékvárofo lapok egyik másikát, mert vé\'etlenül olyan növendékgyermekei vannak, a kilffeT a legmesszebb menő fokig megmételyezni tudna egy-egy, a szemérem érzetét durván megsértő közlemény A dolog annyira sublilis, hogy bővebb fejtegetését a jobbizlésü közönség bizonynyal el fogja engedni, de mégis meg kell említenünk annyit, hogy azok a titkos hirdetések, melyek meztelenül közölnek olyan gyógyitásmódokat és
---- H
m*
\' l-L-H!
betegségeket, hogy az ember, legyen bármily modern a felfogása, a legnagyobb megbotránkozás nélkül nem lökheti félre. A tisztelt specialisták pedig makacs következetességgel hirdetnek az év minden páros és páratlan napján, igy az ő nagy hirdető szenvedélyük miatt az újság családos emberek számára valóságos dugáru lesz, mert ugyan gyermekei erkölcsét védő melyik szülő engedné meg, hogy az érzékiség minden nyavalyájáról a lapok révén tudomást szerezzen a gyermek ?
Sőt tovább megyünk. Láttuk, hogy a magyar és német napilapok hirdetései férjes nők arczára a szégyenérzet bíborát festették- Nagyob nagy ár a t. lapkiadók e nemű jövedelme fejében as a romboló hatás a melyei e síkos hirdfetések révén az erkölcsi érzet veszt.
A közmorál érdekében tehát a legelevenebb érzést tanúsított* Szabolcsmegye, midőn az országgyüléshéz felir, hogy a botrányod és türhetlen Alapotok, megszűnjenek.
Csak azért mondotjuk ezeket el, nehogy a más házatájékán lássunk söpörni. B...