Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
29.35 MB
2014-07-18 12:54:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
404
1731
Rövid leírás | Teljes leírás (247.42 KB)

Muraköz 1894 31-34. szám augusztus

Muraköz II. (Medjimurje)

Magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap
Čakovec. [Csáktornya.]
1884. jún. 10.-1944. [jún. 30.]
Szün. 1918. [jún. 30.]-1941. szept. 11.
Megj. hetenként egyszer.
Szerk. Margitai József
Kiadó: Fischer Fülöp, Strausz Sándor
Nyomda: Fischer Fülöp, 1894. aug. 19: Fischer Fülöp, Strausz Sándor


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XL évfolyam.
Ceáktornya, Í8Q4, auffogztjus 5-én
8*orke»itŐTel trUkeiol lehtt min-4*on»p 11 i« 18 óra ktt»Mt. — A lap »Ml^ral rk r.it« Yot4ko»4 ■lndva k^alamtojr Xar|ltftl Jóssaf luikmtO iMT*rt, ki ld«dí
Kiadóhivatal i
U. MUd^k aMlMMW
3/f
J^T^zám
........A...... "\'..... .111 Hl
Ifi***;- : ig 10 ki-.\'
iMAR és ÜORYAT NYKLVEK MGJElM T/RSA5ALMJ, ISMERETTERJESZTŐ A, SZfolípLIU JP&
__yi^K|€>l<Miik h«t»nkint egyNKer: viuáruap.
.. , ... , , Á\' »Jffurnközí tííwti önhogélyzd szövetkezet«, a »\'GsáVlórhyai talíifétf^tíitff«\', á\' ^ r_ iWflJOOfl WSilWiiai. takarékpénztár.« sat. hivatalos közönye.
^^^gpá^iprwflMBfRfTV^- Hl- * n —n---J. l--U--UJMI
1
Utóhftiigok a h^yvidék ünnepéről.
A muraközi hegyvidék Ünn*P»égeiröl általános vonásokban már megemlékeztünk lapunk mull heti számában; hogy erre a tárgyra még egyszer visszatérünk, ^Qgy annak részleteiből ia qgyet-mM elmond hassunk, annak oka a hegyvidéken eltöltött órák feledhetetlen kedves voltai. Nem a külaö fény volt ftlt olyan sz^kápráztató, mert a leíolyt események szinteke igénytelen voltánál fogva arra nem is lenne alkalmas, hanem az az egyszerűségében megható s a szó »zoros értelmében magasztos ünnep be^ösége. Ezt tekintve, fényesebb volt az a két >.k i s f é s z e k« - sok íényArban us*ó világváros tündöklésénél.
De. .kevés vármegyét is tudnának íel mutatni magyar hadukban, melynek 1 e g elsöembére annyira szivén viselné a legutolsó ember gyermekének szellemi erkölcsi elöhaladását, mint a mi megyénké, ki saját jelenlétével Upit ben-niinket lelkesedni. Hanem könnyű is az a lelkesedés ha magyar ember a magyar szellemnek azt a hódítását látja, milyent aztán nemcsak az ü^siep napján s annak szinterén, hanem — derék tanítóink ér deme! - egész Muraközben, és a vend-1 vidéken örömmel tapasztaltunk. Éppen "azért nem is helyi ünnep volt ám az nanem ünnepe az egész Muraköz s a vendség magyar érzelmű polgárainak,
ünnepe magyar hazánknak !
♦ * *
Már a legelső falucskában, melyet Csáktornyáról haladva elértünk, zászlódisz
i JhraklfUrníja

? M.r *
és mozsárlövéa fogadptt bennünket s kisért falért}) falura; Stridó pedig a szó fjzoros értelmében nemzeti színű volt, »ágyudörgése« pedi$ ellenségeinket ugyancsak megriasztotta ! Hát ipég a^ok a ha-talpias szellemi kartácsok, melyek a rácz-kanizsai főhadiszállásról ékes pohárköszöntök alkjában az ellenséges tábor felé irányittattak : micsoda rémületet okozhattak ott. Pqdig a mi táborunkban nem volt valami vérengző a hangulat, mikor a fővezér a fő spán maga kijelenti: »Nem le-vernüuk, meghódoltatnunk kell az ellenséget, hogy a * hódoló a mi pártunkra szegődve, hivüpkké legyen s maga ie közreműködjék a nemes czél elérésében.«
A vizsgálat eredményét és a jutalmak kiosztásának tartalmas szép beszédekkel emelt szép mozzanatát részletesen .ismertette lapunk mult heti száma, itt tehát bv ünnepély mellékeseményei közül említünk még lel, szemelgetve egyet mást
Stridón különösen feltűnt értelmes, folyékony magyarsággal elmondott feleleteivel egyik VI. osztályú Golenkó Antal nevű tanuló, kinek érdekében a főispán egy alapítványi ösztöndíj kieszközlése iránt tett ígéretet azon esetre, ha szüleinek vagyoni helyzete a tovább tanitást nem engedné meg, de hajlandó volna a fiu iskolái...