Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
31 MB
2014-07-18 13:07:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
571
1922
Rövid leírás | Teljes leírás (268.21 KB)

Muraköz 1894. 40-43. szám október

Muraköz II. (Medjimurje)

Magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap
Čakovec. [Csáktornya.]
1884. jún. 10.-1944. [jún. 30.]
Szün. 1918. [jún. 30.]-1941. szept. 11.
Megj. hetenként egyszer.
Szerk. Margitai József
Kiadó: Fischer Fülöp, Strausz Sándor
Nyomda: Fischer Fülöp, 1894. aug. 19: Fischer Fülöp, Strausz Sándor


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XI. évfolyam.
8Mrk«mt6T«l irtekosnl lek«t mia-é.nn.p 11 U IS óra kOi&tt — A Up »Mlleml rinUr« vonatkoaé Mind«n kOiUainy Hargita! JilMf iMikmU ■•vir« klllwil,
CsAktornya, 1894. október 7-őn
---aa ■ iii m■ i , m m 11 *■
40- szám.
JuJSfcs..
vfUdÓklTfcUl |
t ^rteftri FBlöp könjr*kerMk»dÍM. "fao kttldudSk mi etOflcetfal dijak ayiltt«r»k U hlrtUtW.
Hirdetései jiUijosu uíbíIUIaü.
*A€YAR és MÁT KYELYEK MK6JEUNÖ TÁRSADaLM!, ISMKRKTTKRJKSCTÖ * SZÉPIRODALMI HETILAP.
_Megjelenik hetenkliU egydserx vasárnap.
• Muraközi tiszti Ön&egélyző szövetkezet«, a »Csáktornyai takarékpénztári
takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.
a »Muraköz!
WlMaséáal árak:
árra • . . 4 flrt Fél (hti . • • « 2 ftt Negyed árra ... 1 £H Egyes mtém 10 kr. j
ntriMfa* «ab*^N»tM*i
»*«»«*< a i íkHl*rt«r Á. T. fa m MM. lr*J. BM«i BokaHk H., DakM M., Offpllk A., Daab* O. L. U tártánál 6« H»n»4t
BrftaUa: HUr* M. ..
*
NyilUér p4tii«>r* 19 kr>
A horvát ellenzék ós a magyarosítás.
A horvát ellenzéki sajtó, főképp az Obzor ujabban azon buzgólkodik, hogy j propagandát teremtsen Zágrábban és a vi dék nagyobb városaiban a magyarosodás ellen védő egyesület alakítására. Az egyesület igazgatóságának szókhelye Zágráb volna, ahonnan az országos szervezést vezetnék. A horvát ellenzéki sajtó szükségesnek tartja ezt a védekezési, mert a horvát érdekeket nagy veszedelemben látja. A közpályákról magyarok szorítják ki a horvátokat ; a vasúti hivatalnokok gyermekei magyar iskolákba járnak ; a vasutaknál csak magyar munkásokat alkalmaznak: a horvát honvédséget kérlelhetlenül magyarosítják. És nagy a keserűsége a horvát ellenzéki sajtónak, mert a magyar kormány, mi több- a horvát au> tonom kormány maga is elősegíti az erőszakos magyarosítást
Nem hisszük, hogy a horvát nép józanabb és túlnyomó részének lelkében vissz* hangra talál ez a feljajdulás, mindazonáltal szükségesnek tartunk néhány felvilágosítást A vasutaknál a hivatalos nyelv törvényesen a magyar8 ha a horvát vasutasok szintén magyar iskolába küldik gyermekeiket, azt bizonyára saját jól felfogott
érdekükben teszik. A vasúti munkások dolga pedig tisztán közgazdasági kérdés. A horvát munkások mellőzésénél bizonyára nem a magyarosítás szándéka vezeti az intéző köröket. A mi pedig a horvát honvédséget illeti, a magyar királyi honvédség csupán a törzstisztektől kiv\'ánja meg a magyar nyelvet Mindez pedig legkevésbbé sem mutat erőszakos magyarosításra — Eny • nyit a »Politikai Hetis z emle», a melyből mi a fennti sorokat átvettük. De vannak nekünk is adataink arról, hogy Horvátországban magyarosításról a a horvát érdekek elnyomásáról szó sincs, sőt ellenkezőleg. Ezeket az adatokat czélunk felsorolni minden megjegyzés nélkül. ítélje-nek belőle azbk; a kikben van igazságérzet 1
Néhány magyar iskolát állítottak fel a magyar államvasutak vonalain azon gyermekek számára, a kiknek szülői a horvát vasúti vonalakon teljesítenek szolgálatot ad dig, a míg elegendő számú, magyarul is beszélő horvát tisztviselővel fog rendelkezni a zégrábf üzletvezetőség, a kiket^a magyarok helyett fognak alkalmazni emezek nagy örömére, a kiknél a Horvátországban való hivalaloskodáa méltán számkivetés számba megy.
Az összes horvátországi vonalak men/ tőn horvát munkások vannak a...