Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
30.58 MB
2014-07-24 17:47:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
682
2839
Rövid leírás | Teljes leírás (270.84 KB)

Muraköz 1895. 18-21. szám május

Muraköz II. (Medjimurje)

Magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap
Čakovec. [Csáktornya.]
1884. jún. 10.-1944. [jún. 30.]
Szün. 1918. [jún. 30.]-1941. szept. 11.
Megj. hetenként egyszer.
Szerk. Margitai József
Kiadó: Fischer Fülöp, Strausz Sándor
Nyomda: Fischer Fülöp, Strausz Sándor


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XII. évfolyam.
üfc«rk*«st6T*l 4rUke»ni Ukat mift-iMMy 11 éa M éra kfcrftt — l Up uMllami rés»4r« »onatkoa* Ml«d«n k»«U»*njr Kar (Ital Jésaaf HMkmt« ■•tir«
ktldMd«.
Kiadóhivatal t
fiatkef rilOp könyvkerwkedW Id« k«td»ud«k aa •lÖfl»8«*#l dijak ttjfilttwek i« klrd»U»*fc.
iliröfUfH jutáojmj) uámillalflak.
Csáktornya, 1895. mújib 5
18♦ száai.
MAGYAR és QORVXT NYKLYEN HGJIIJRl TÁRSADALMI, ISMKRmiRJKZTÖ k S2ÍPIRÖWLI(I Wlikl
_^pRjeleiiik hetenktnt ^gywger: rmárnap.
A .Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »(Jpáktornyai takarékpénztár«, a »Muraközi
takarékpénztár« »at hivatalos közlönye.
■"""■w .......m
i
Klftflxat+at árak;
B^éíu érre . . . 4 fH Kél érre . . . . * ftt Negyed érre . , . 1 fH Egyei nám 10 kr.
Hlfii«nit »4* .!fh(»h»ta»k i Baáapwtu: ÖoIdtw««r A. V. 4a KokaUla & kW. BímWmi
8**aUk H., Dib» M., OnmUM A*
OmW «. Li. tWaái 4a H*r*4L
BrflnUn: Hura M.
A^i^/Ur ytíiimvt u 10 kr*
MÁJUS.
i
Nagyon ttegény » kebel, mely uom tud Orűlai as első pacsirta d »ián k; az első virágnak. Ouaeck.
Ugy véllem, hogy Piilwgoras éa New Ion is poéták voltak a maguk májusán. Mert a kit Bzivvel alkotott a Teremtő, az a gyöngyvirág, jázmin, orgona mámoros, poétikus hangulatából ki nem vonhatja magát De a mit az illatnak legbájosabb asszonan-ciája meg nem csinál, megcsiná^a azt az a káprázatos látomáoy, mely jut a szemnek, az a filoméliai térzene, mit a bokrok ki fogyhatatlan nótáju, virgoncz troubadourjai caelekesznek, a dalos madárkák, különösen ha méla, esti alkonyaton megszólalsz epedő szerelmi dalodon, kedves csalogány.
Szép vagy Május, szebb annál a myt hologiai istennőnél, a kinek nevét hordozod. Egyik érthetetlensége a poezissal tele antik mythologiának, hogy a te íiad M a i a I a kalmárlelkü Merkár lehetett. Te, ki a tavasz ébredésének voltál istennője, a ki csupa bd báj és hangulat lehettél, a ki bizonynyal szebb Venusnál, mint nevelhetted fiadat a kalmárok patronusává az istenek antik köz társaságában? És ha fiad igy megtagadott, bizonynyal a kedves fiadnak kezéből május elsején kivetted kezéből a mérleget és a ki kelet tuvalmával poétává kényszeriletted.
Nem hiszem, hogy a májún szépségének bámulatra, csodálatra készlő hatása
alatt, valami, ha öntudatlan ima is ne jelezze a lélek füllótlen kapitulációját. Madách szerint a természet egy nagy sziv szerelmétől dobog. És még nem láttam az irodai robotnak halállal eljegyzettt betegét, a kinek arczára csodálatos metamorphozisként ne az élet pirját töstette volna a május fuval-ma. És Aphrodité Fandemos bizonynyal a tiszta, eszményi szerelem istennője lesz Aphrodite-Urania, Meia kollegájának neve napjain, ebben a bűbájos májusban.
Micsoda szörnyű anachron\'zmus hát, hogy egy pár népboldogító fantaszta az emberiség ez egyetlen poétikus napjából ki akar fosztani es május elsejét az u|, nép* boldogító eszmék vérkeresztelőjevé akarják avatni. A világrend ellea üzennek május elsején hadat, holott csak e napon yzáll az emberek szivébe megnyugvás és enyhület. Merő fenyegetésnek kei* lenni a dobbal,, sáppal kürtölt vörös májusnak, mert neuu lehetnek az emberek oly gonoszok, hogy az élet egyetlen magától derült napján fegyverkezzenek a megtorlásra. Adtául böl csen megmondotta Cicero, hogy a vélemények elévülnek, de a természet szavát lön...