Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.26 MB
2016-10-26 16:56:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
629
1908
Rövid leírás | Teljes leírás (435.78 KB)

Zalai Hírlap 1916. 001-024. szám január

Társadalmi és közgazdasági napilap
Lapvezér: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

17. é v f o l y a m . 406 Magykanhuia, 1916. január 3. hétfő i. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
Előfizetési á r a k : Helyben házhoz hordva 1 hóra 1 K.
Efjrea azám 6 fillér. Vldékje postán . . l hóra 150 K.
Nyllttér és hirdetések megállapított árak szerint.
Alapította:
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatal: Outenberg-nyorada Csengery-ut 7. azáa.
Telefon: Szerkesztőség 41. KlsdófclrsWl 41.
B - I . K \' l i t t k J \' l u l l A világháboru
= fl M a g y a r T á v i r a t i I r o d a és flz Est mai t á v i r a t a i.
Petár Szalonikiben.
A m királlyal fos találkozni.
Berlin. A Wolff ügynökség jelenti
Athénből: Petár szerb király tegnap
egy francia torpedórombolón
Szalonikibe érkezett. A szerb király
nem szállt partra, hanem a hajón
fogadta Sarrali és Mahon francia
és angol tábornokokat, továbbá
egy görög generálist. Petár Szalonikiből
Athénbe hajózik, ahol Konstantin
görög királlyal fog találkozni,
ut
DSIután egy órakor a toporutzl erődltnién)
ck ellen újból erős támadást Intézett, arae-
, l y : t a vitéz védők kézitusában visszavertek.
I k i t órával később ugyanazon a tsrílletan hat
orosz ezred nyomult előre, de azokat is legnagyobb
részben újból visszavertek, csak
egyik zászlóaljunk szakaszában njnes még a
harc befejazve. Az ellenség újév reggelén
Bucactól északkeletre stripamenti harcvonalunkat
is megtámadta. Ezen támadás épugy
Meghiusult, mint az oroszok előretörése (egyik
Burkanowtól északkeletre levő sáncunk ellen.
A Keletgaliciában egy hét óta beszállított
foglyok száma közel háromezer. Dubnótól
délre és Berestianynál a Koimin területen
gyengébb ellenséges osztagokat visszavertünk.
Olasz hadszíntér: Semmi újság.
Délkeleti h a d s z í n t é r : Semmi jelentős e«cmény
nem történt.
Höfer, altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati h a d s z í n t é r ; A Január elsejére virr
a d ó éjjel e r ő s angol osztagok kísérleteit, hop,y
Frelinghennél (Armentierestől északkeletre)
állásunkba benyomuljanak, meghiúsítottuk.
Hulluchtól északnyugatra csapataink sikeres
r o b b a n t á s ulán megszállották a robbantási
tölcsért. A Hartmannsweilerkopftól délre több
mint kétszáz fogoly került kezünkre.
Keleti hadszíntér : Az arcvonal különböző
helyein előrenyomuló gyengébb Orosz osztagokat
visszavertük. A Driswjaty-tótól északra
egyiküknek sikerült átmenetileg egészen állásunkig
előrenyomulni.
Balkáni hadszíntér: A helyzet változatlan.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
A Szalonikii konzulok
letartóztatásának ügye.
A tegnapi lapok kiríós szenzációja
volt az A legújabb erőszak, amit ÜL antant
Szalonikiben a minap azzal követett
el, hogy letartóztatta az ottani
osztrák-magyar, német és bolgár konzulokat.
Ennek az ügynek ujabb fejleményeiről
az alábbi táviratok szólnak:
Elszállították a Konzulokat
Qenf. Az Echo de Páris külön tudósítója
jelenti Szalonikiből: A Szalonikiből
kiutasított összes ellenséges alattvalókat
és a konzulokat a „Patrie"
névü páncélos hadihajóról egy gőzösre
vitték át, melyen azokat ismeretlen
helyre szállították.
Sarrali az esetről.
Szaloniki. Sarrail francia tábornok egy
semleg...