Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.61 MB
2016-10-26 16:58:55
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
705
2240
Rövid leírás | Teljes leírás (451.2 KB)

Zalai Hírlap 1916. 025-048. szám február

Társadalmi és közgazdasági napilap
Lapvezér: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

IV. évfolyam. Nagykanizsa, 1916. február 1. ksdd 26. mám
ZALAI HÍRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
f.löfhictéii Árak: Helyben házhoz hordva l hóra 1 K.
Egye* azásn 6 Kitér. Vidékre postán . . 1 hóra 150 K.
Nyllttér és hirdetések megállapított árak szerint.
Alapította:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiatfttdntai: Csteefc«nKin*da
TeMoa: SzericMttfeég 41*
1.
U.
A világháború. fl Magyar Távirati Iroda és fiz Est mai táviratai.
HÍREK.
Két lovag.
A mai Höfer.
Budapest. (Hivatalos.) Az orosz ós
olasz frontokon különös esemény nem
történt. Délkeleti hadszintér. Montenegróban
és Szkutariban a helyzet változatlanul
nyugodt. A lakósság magatartása
kifogástalan.
Csügged a Times.
Nem használ az angol
Rotterdam. A legnagyobb angol
világláp, a Times, mely egyizersmind
a londoni legmagasabb körök
vélekedését tÜKröztfetŐ orgánum,
katonai szakértője tolláoól
egy Igen figyelemreméltó közleménynek
adott helyet, mely leghűbb
kifejezője az altalános angol
csüggedésnek. Azt Írja a Times,
hogy az uj véderőtörvény se fog
Angliának olyan hadsereget adni,
ami az ellenséget felülmúlhatná, s
amellyel Anglia a békét diktálhatná.
Németország kiéheztetése
nem sikerült é s Igen kevés a remény
arra, hogy az bármely Idő
alatt Is sikerű.bessen.
ínség Montenegróban.
Fantasztikus élelmiszerárak.
Cetlinje. Poegoricában Igen sok mOiitenegról
tiszt tartózkodik. A városban
óriási a drágaság. Egy kg. kenyér 18
korona, a cukornak lo, a kávénak pedig
16 korona az ára. 1 liter tej 2 koronába
kerül. Montenegrói fogságból
kiszabadított katonáink állapota rendkívül
siralmas. Mirkó herceg (Nikita harmadik
fia) Krusevóban lakik. Az egész
montenegrói nép rendkívül el van keseredve
Nikita Iránt, mert otthagyta az
országot. Távozása után Vecsovics tábornok
közölte a király elutazását és
felszólította a katonákat a fegyverletételre,
ami simán ment s azt Vukotics,
Martinovics és a többi tábornokok sem
akadályozták.
, A Zeppelinek pusztítása
Párisban.
Rotterdam. Hivatalos párisi megállapítás
szerint a minapi Zeppelin-támadások
áldozatainak száma 25 halolt és
32 sebesült.
Nikita védiratot készít.
Genf. Lyonból közlik, hogy Nikita
montenegrói király manifesztumot készül
kiadni. Ennek szövegét azonban előbb
Párisban, Londonban és Szentpéterváron
revidlálni fogják.
Uj ultimátum Görögországhoz.
Athén. Az athéni antantkövetek
ujabb ultimátumot adtak át Szkuludlsz
görög mlniazterc nőknek,
követelve, hogy Görögország azonnal
szerelje le hadseregét.
Az elzárt M o n z á i .
Stockholm. Szentpétervárról jelenük:
Oörögország teljesen blokálva van. G ö -
rög kikötőkből kl, vagy oda b e egyetlen
hajó sem juthat átvizsgálás nélkül.
A Görögországot két részre osztó korinthoszi
öböl a hajózás elől teljesen el
van zárva.
Francia flottabázis Kisázsiában.
Zürich. Párisból Jelentik: A kisázsiai
Antifilóban a franciák nagy jelentőséül
hadmüveletek számára floítabázist fognak
létesíteni.
Höfer jelentése,
Budapest. (Hivatalos)
Mind a három hadszintérről: Nincs jelentősebb
esemény.
Hfífer, altábornagy.
A néme...