Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.11 MB
2016-10-26 17:02:58
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
674
1902
Rövid leírás | Teljes leírás (438.66 KB)

Zalai Hírlap 1916. 049-074. szám március

Társadalmi és közgazdasági napilap
Lapvezér: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.

Hiányzik: 52, 54. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

IV. évfolyam. Nagykanizsa, 1916. március 103. szsrda 61. tzám ZALAI HÍRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
Elötlzetéfl á r a k : Helyben házhoz hordva I hóra I K.
Kfyea izám 6 fillér. Vidékre postán . . l hóra 1-50 K.
Nyllttér és hirdetések megállapított ánk szerint.
Alapította:
Ü r . H A J D Ú G Y U L A.
Kiadóhivatal: Outenberg-nyomdn Cscngery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41. \' Kiadóhivatal 41.
A viiúsháboru. M Magyar Távirati Iroda és fiz Est mai táviratai. A mai Höfer. Budapest. A főhadiszállásról jelentik
hivatalosan:
Ai orosz, OIJSZ és délkeleli hadszinteteken
a helyzet mindenütt változatlan.
A németek u] előnyomulása
a uerdunl harcokban.
A (randa hiuatalos Jelenlés.
Zürich. A francia főhadiszállás jelenti
február 28-áról: Verdii utói északra a
bombázás hevesen folyik. A Masstól
keletre Douaumont irányában az éj
folyamán több izben megujultak a németek
támadásai, sok helyen kézitusára
került a sor. Weuwreben erős tüzérségi
előkészítés után a német csapatoknak
Verdunlól délkeletre sikerült Manheulles
falut elfoglalni.
A franciák bizakodása.
Genf. Párisból táviratozzák: Briand
mlniszlerelnök a francia képviselőházban,
a kantorában ma délelőtt megnyugtató
kijelentéseket tett a Verdunnei
folyamatban lévő eseményekre vonatkozólag.
Nagy tartalékaink vannak ott —
mondta Briand, — melyekkel a németek
legerősebb nyomásának is sikerrel
ellent fogunk állni. Február 26-án indult
meg a franciák ellentámadása és
azóta a németek egyetlen egy lépést se
tudtak többé tenni.
Francia tábornokok bukása
a vertíunl kudarc miatt.
Lugano. A Secolo jelenti a francia
frontról: Verdimért és Verdun körül a
legborzalmasabb harcok szakadatlanul
tovább folynak. Remény van arra, —
irja a Secolo tudósítója, — hogy e
harcok a franciákra nézve mihamarabb
kedvező fordulatot vesznek. A veszély
óráiban a reájuk váró nagy feladatokra
méltatlan vezérek közül többeket uj
erőkkel kellett kicserélni. Ezek között
van Petair tábornok i?.
Belgium nem irja alá
a londoni egyezményt.
Amsterdam. A belga minisztertanács
a minap hosszasan foglalkozott a londoni
egyezménnyel, melyet tudvalevőheg
arra nézve kötöttek az antanthatalmak,
hogy egyikük se köt különbékét. A
belga minisztertanács ugy határozott,
hog/ Belgium nem csatlakozik a i.n-
Coni egyezménjhez.
Uj orosz offenzíva
készül Besszarábiában,
Bukarest. Az orosz-román határon
fekvő Jas^yból közlik a bukaresti
„Minerva" cimll lappal : Az
oroszok lázas igyekezettel nagy
csapattümegeket szállítanak a bukovinai
határra, hol nagyszabású
uj offenzívára készülnek. Az offenzíva
megindítása rövidesen várható.
Fagynak az oroszok.
Csernovitz. Napok óta erősen havazik.
Ma hallatszott először hosszabb
szünel után ide az ágyuszó. Orosz foglyok
közlése szerint az oroszok közül
az erős havazás és rettentő hideg folytán
igen sokan megfagytak. Kaliekovcc
közelében —\'mondják az oroszok —
egy lőporraklár felrobbant, és igen sok
katonát megölt.
Elsüllyedt francia
csapatszállító hajó.
Köln. A Kölnische Volkszeitungnak
jelentik Swájcon át Párisból:
A „Proven...