Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.1 MB
2016-10-26 17:11:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
857
2077
Rövid leírás | Teljes leírás (371.3 KB)

Zalai Hírlap 1916. 125-146. szám június

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.

Hiányzik: 128, 144. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

IV. évfolyam. Nagykanizsa, 1916. junlus 2. péntek 125. szám.
társadalmi és közgazdasági napilap.
Klófizetési árak: Melyben hlzho/. hordva l hóra I K.
j g y e s szám 6 fillér. Vidékre postAn . . I hóra I N) K.
Nyllttér és hirdetések megállapított Irak szerint.
A l a p í t o t t a:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41. Kiadóhivatal 41.
A világháború.
H Magyar Távirati Iroda és /Íz Kst mai táviratai.
Az angol flotta
Katasztrófáílis veresége.
Húsz százalékkal gyengült
Anglia tengeri hadereje.
A ma délután Nagykanizsára érkezett
fővárosi lapok gigantikus méretű tengeri
ütközetről számolnak be, mely az Északi
tengeren szombat déltől vasárnap reggelig
a német és angol hadiflották között
történt s amely az angol hajóhad rettentő
vereségével végződött. Egy angol dreadpought,
négy páncélos cirkáló, egy kisebb
cirkáló és a segédhajók egész r. ja
pusztult el a német hajóágyuk és tengeralattjárók
munkája következtében.
Ezzel szemben^a német flotta egész
vesztesége mindössze néhány kisebb
hadihajó. A tengeri világszenzációról
bécsi ludósitás az alábbi kommentárt
közli:
Bécs. Illetékes helyen kijelentették,
hogy a tegnapelőtti német-angol
tengeri csatát a világháború legfontosabb
és legdöntőbb jelentőségű
eseményei közé kell sorozni,
mely jelentőségében felér a gorlicei
áttöréssel, s következményeiben túlemelkedik
a legnagyobb szárazföldi
nyílt ütközetek hatásán. A vllághistórlának
ebben a legnagyobb tengeri
csatájában bebizonyosodott,
hogy a torpedókilövés pontossága
és hatásossága tekintetében a német
hadihajók óriási fölényben vannak
az angol flottával szemben és kiderült,
hogy egy német tengeralattjáró
hajó három angol tengeralattjáróval
ér fel. Kimutatható, hogy az
angol hadiflotta e borzalmas vereség
folytán erejének egy ötödével
vagyis 20 százalékkal gyengült. A
német hadiflotta vesztesége az angol
veszteségek katnsztrófális nagyságával
szemben alig jöhet számításba,
mert az elsülyesztett német
hadihajók között egyetlen nagyobb
e8y«ég se volt.
Az uj bolgár offenzíva.
Tooúbül előnyomulás söröi földön.
Lugahó. A Corriere della Sera jelenti,
hogy a bolgár csapatok közelednek
Drama görög városhoz.
(Drama városa a minap a bolgárok
által már megszállt Szeresztől keletre
fekszik Görögországnak északkeleti nyúlványában,
ahol a bolgárok a görög
tengerpart felé közelednek.)
Bolgárok es nemetek együtt.
Athén. A németek és bolgárok Oprina
falu irányában nyomulnak előre.
A nemet kormány garanciái.
Genf. A Malin irja, hogy a bolgárok
készülnek megtámadni Drámát. A német
kormány biztosította a görög kormányt,
hogy Kavallát és Dél-Macedóniát nem
fogja megszállni.
Akcióba lépnek a törökök Is.
Athén. A bolgárok Xanthiban és
Nevrekopban (a görög-bolgár hjtáron)
nagy számú csapatokat vontak össze, a
törökök is Xanthiban gyülekeznek. A
görög külügyminiszter azt a nyilatkozatot
tette, hogy ha német, bolgár és az
antant csapatok között a hadmüveleíek
megkezdődnek, ugy az operációs körzetről
a görög katonaság el fog vonulni....