Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.76 MB
2016-10-26 17:41:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
832
2120
Rövid leírás | Teljes leírás (459.2 KB)

Zalai Hírlap 1916. 147-172. szám július

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.

Hiányzik: 150. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

IV. évfolyam. Nagykanizsa, 1916. junlus 1. szombat 126. szám.
ZALAI HÍRLAP társadalmi ós közgazdasági napilap.
ŰótUetéal árak! Melyben háthoz hordva 1 hóra 1 K.
t\'gyes szám 6 fillér. Vidékre poslán . . I hóra 150 K.
Nyllttér és hirdetések megállapított árak szerint.
Alapította:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. &rám.
Telefon: Szerke«ztAs4g 41. KladóhlvaUI 41.
A v i l á g h á b o r ú. n Magyar Távirati Irodn és fiz Est mai táviratai.
Nagy orosz vereség
Bukovinában.
BuKarest. A bukovinai hegyekben rendkívül
heves harcok folynak. E harcokról
egyik bukaresti lap haditudósítója a legjobb
forrásból ezeket jelenti:
Az oroszok a Puktia völgyében,
Seletlnnél, Meste Zanestlnél, Jakobenlnél
és Kirlibabánál Igen nagy
vereséget szenvedtek, melyben rengeteg
halottat és sebesültet vesztettek.
Az oroszok e pontokon 80.000
emberből álló sereggel támadtak,
de az osztrák-magyar seregek rettentő
veszteségeket okozva, visszaverték
őket. Csernowltzből naponta
rengeteg pótlás megy az oroszok
bukovinai frontjára. Viszont oda
több mint 200 vasúti kocsin sebesülteket
szállítottak, miután Kimpolung*
és Gurahumora bukovinai
városok összes kórházai megteltek
orosz sebesültekkel. Egyik félhivatalos
román újság megcáfolja azt
a hírt, mintha a magyar hutár közelében
lévő Dorna-Vatrát ;is megszállták
volna az oroszok. Dorna-
Vatráért egyelőre még Igen nagy
küzdelem folyik.
A z oroszok Kolomeában.
Sajtóhadiszállás. Csapataink kivonulása
Kolomeából teljesen rendben történt.
Az ellenséges járőrök csak a teljes
katonai kiürités után vonultak be a
városba, melyért annak közvetlen közelében
semmi harc nem volt.
Wolhynlában Llnslngcn hadserege
folyton tért nyer. Tegnap a Stochod és
Styr közének számos fontos pontját
velte vissza az oroszoktól.
Szakadatlan olasz támadások
az egész tiroli fronton.
Sajtóhadlszállás. AZ olaszok az egész
délnyugati fronton a legkisebb szünet
nélkül állandóan támadnak. Eddig az
összes támadásokat sikerült a legnagyobb
veszteségeket okozva visszavernünk és
minden állást szilárdan tartunk. Azok
az erődövek, amiket offenzivánk során
foglaltunk cl az olaszoktól, megingat-
In liánul birtokunkban vannak.
Angol Kormányválság.
Lemondanak
az unlonlsta miniszterek.
Genf, Az angol kormány helyzete folyton
súlyosabbá válik. A szakadás, amit
Lloyd George homcrule-törvénymódosítása
az angol kabinetben előidézett,
kormányválsággal fenyeget. Az unlonlsta
miniszterek le fognak mondani állásukról.
Casemcnt halálos Ítélete Is rendkívül
súlyosbította a helyzetet, mert Írországban
uj zav. rokra kell előkészülni.
Diplomáciánk Athénben van
és marad tovább is.
Bécs. Az antantforrásokból terjesztett
tendenciózus hírekkel szemben hivatalosan
közlik, hogy az osztrák-magyar
monarchia és Németország athéni követei
Athénben vannak és nem is szándékoznak
elhagyni a görög fővárost.
Petár haldoklik.
Basel. A Baseler Nachrichten közli a
Novoje Wremja hírét, hogy Péter szerb
király halálos betegen fekszik. Az országnélküll
uralkodó seregének szétverctése
után tudvalev...