Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.34 MB
2016-10-26 17:47:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
678
1996
Rövid leírás | Teljes leírás (412.05 KB)

Zalai Hírlap 1916. 199-223. szám szeptember

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.

Hiányzik: 201, 203. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

I \'
IV. évfolyam. Nagykanizsa, 1916 szeptember 1. péntek 199. szám.
társadalmi és közgazdasági napilap.
EJÖflietétl árak t fclelybcn háihoz hordva l hóra I K.
Egyea arám 6 fillér. Vidékre postán . . I hóra I 50 K.
Nyllttér él hirdetések megállapított árak tierlnt.
Alapította:
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41. Kiadóhivatal 41.
— /I Magyar Távirati Iroda és flz Iíst mal táviratai. - - - —
A bolgár állásfoglalás.
Szófia. Tegnap este Radoszlavov
miniszterelnök elnöklete a\'a t a
bolgár kormány tagjai minisztertanácsot
tartottak. A minisztertanács
egyhangú határozata szerint Bulgáriának
Románia ellen is egyQtt
kell mennie szövetségeseivel, azonban
koiömböző okoknál fogva célszerű,
ha Bulgária\' döntését még
nem hozzák nyilvánosságra. Azonban
a szövetségesek vezető Körei
erről már tudomást szereztek. A
tuófiat román követ visszahívása is
mutatja, hogy Bukares\'ben már
tisztában vannak Bulgária magatartásával,
amit A román ultimátummal
szemben követni fog. Hogy
mikor lesz Bulgária és Románia
között hadflzenet, ezt még nem
tudni, de ez már csak utolsó formalitás
lesz.
A bécsi bolgár követ
az antant legujabb rágalmairól.
Bécs. 7osev András, Bulgária bécsi
követe ma egy ujságiró előtt az alábbi
kijelentéseket telte :
— Az ellenséges sajtó azt n hitet
akarja kelteni, mintha Bulgária más
utakra akar térni, mint amelyeken eddig
a központi hatalmak oldalán haladt.
Ezek a tendenciózus híresztelések Bulgáriában
a legnagyobb undort és a legbecsületesebb
felháborodást keltettek.
Bulgária a háboru győzelmes befejezéséig
és azután is vállvetve együtt akar
és együtt fog dolgozni hü szövetségeseivel.
Küszöbön a román—
bolgár- háboru.
Stockholm. Románia minden előkészületet
megtett a Bulgária elleni háborúra.
Szentpétervári jelentések szerint a román
hadsereg felvonulása Bulgária ellen
már szintén\' megkezdődött,
A román király Erdélyben.
Stockholm. Szentpétervári jelentés
szerint Ferdinánd román király
a hadrakelt román seregnél van.
Amikor Ferdinánd király Erdély
területére lépett, katonái nagy ovációban
részesítették,
Hadiállapot Törökország
és Románia között.
Konstantinápoly. A bolgár—román
diplomáciai viszony megszakítása után
a török külügyi kormány utasította bukaresti
követét, hogy közölje a román
kormánnyal, hogy augusztus 30 án (szerdán)
este 6 órától kezdve Törökország
Romániával magát hadiállapotban levőnek
tekinti.
Meghalt a bolgár
vezérkari főnök.
S7ÓM3. Zsosztow tábornok, a bolgár
vezérkar főnöke vakbélgyulladás következtében
tegnap váratlanul meghall.
Ellenséges olntivnlfik Pártiban.
Genf. A párisi lapok legutóbb gyakran
közölnek n;igy feltűnést keltő híreket
arról, hogy francia föídön, s főleg
Párlsban az utóbbi időben igen sok ellenséges
alattvalót tartóztattak le.
Erdélyi menekültek
Nagykanizsán.
Mindenki segítse őket!
Az erdélyi nagy földindulás hullámai
bennünket se hagynak érintetlenül. Földönfutóvá
lett szegény erdélyi véreinkből
Zilamegyének és Nagykanizsának is<...